Uit Wiki Grepolis NL
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Zeus)
Regel 89: Regel 89:
 
*[[Centaur]]  
 
*[[Centaur]]  
 
*[[Pegasus]]
 
*[[Pegasus]]
 +
 +
== Hades ==
 +
Hades, de god van de onderwereld, zal in versie 2.0 de spelers van Grepolis komen helpen, hij zal de vijfde god worden waaruit spelers kunnen kiezen. Zijn arsenaal zal bestaan uit een serie nieuwe spreuken en twee nieuwe mythische eenheden.
 +
 +
=== Goddelijke krachten ===
 +
Vier gunsten zijn mogelijk als je ervoor kiest om Hades te aanbidden:
 +
*Terugkeer uit de dood: Sommige van je troepen die gestorven zijn in het gevecht zullen terugkeren in hun thuisstad.
 +
*Schatten van de onderwereld: Je ontvangt 500 zilver.
 +
*Helm van onzichtbaarheid: Je troepen zullen voor de eerste 10% van hun reis onzichtbaar zijn.
 +
*Pest: Verminder de basisgrondstofproductie van een vijandige stad met 50% voor 3 uur.
 +
 +
=== Mythische eenheden ===
 +
*Erinys 
 +
*Cerberus

Versie van 27 mrt 2011 om 20:10


De godenwereld

In elke stad spelen goden een grote rol in de manier van leven en nemen hier een centrale rol bij in. Het ene volk heeft meer behoefte aan een god die hun kracht versterkt en voor veiligheid zorgt, terwijl het andere volk liever een god aanbidt die de welvaart bevorderd. Zolang een Griekse god maar lang genoeg wordt aanbeden kon hij geschenken afgeven van korte of langere duur. Elke god is onsterfelijk en machtig in zijn staat zolang hij hier wordt aanbeden, kies daarom je god per stad verstandig waar welke god de meeste vruchten kan afwerpen.

De basis

Bij Grepolis moet je bij iedere stad voor één specifieke God kiezen: Zeus, Poseidon, Hera of Athene. Iedere God of Godin bezit 4 verschillende goddelijke krachten en kan 2 legendarische mythologische eenheden tot leven wekken.

In de tempel kies je welke god de stad zal aanbidden. Hoe hoger het level van de tempel, des te sneller stijgt de goddelijke gunst ook weer van de god die je aanbidt. De gunst kan je gebruiken om goddelijke krachten op te roepen of je leger aan te sterken met mythische eenheden.

Let goed op bij het gebruiken van gunsten omtrent vernietiging. Er is een wachttijd tussen het meermaals gebruiken van vernietigende gunsten op 1 stad. Zo zal je bijvoorbeeld (afhankelijk van de snelheid van de wereld) een tijdje moeten wachten tussen het gebruiken van twee schichten of twee aardbevingen op eenzelfde stad, deze wachttijd geldt voor alle spelers.

Welke god de beste voor jou is hangt af van de concrete spelsituatie. Het kan ook soms zinvol zijn om zo nu en dan van god te wisselen. Maar opgelet: Bij het wisselen van een god verlies je ook alle gunst-punten en mythische eenheden van de oude god. Je start dus in dat opzicht weer vanaf nul.

Zeus

Zeus Als heerser over hemel en aarde werd Zeus bij de oude Grieken aangezien als de machtigste der goden. Al sinds het begin van zijn heerschappij was hij bloedig: Hij beklom de troon op Olympus na zijn vader, Kronos, vermoord te hebben.

In Grepolis beschikt Zeus over de mythische eenheden Minotaurus en Manticore. De Minotaurus – half mens, half stier – is een van de sterkste eenheden op Grepolis op vlak van verdediging. De Manticore daarentegen is een mengeling tussen mens en leeuw. Zijn sterkte ligt in zijn snelheid en sterke aanvalskracht.

Gezien zijn agressieve natuur, boezemen ook Zeus zijn wonderen angst in. Met Zeus' bliksemschicht verpulvert hij een willekeurig gebouw en zijn toorn vernietigt verschillende landeenheden. Met voldoende gunst kan je Zeus zelfs zo ver krijgen je landmacht sterker te maken of je een strijdwagen cadeau te geven.


Goddelijke krachten

 • Goddelijk teken: De gekozen stad krijgt een gratis strijdwagen (Kosten: Gunst.png50 gunst)
 • Schicht: Beschadigt een willekeurig gebouw van de vijandelijke stad. (Kosten: Gunst.png200 gunst)
 • Gunstige wind: De zeemacht van gekozen aanvallen vechten 10% sterker. (Kosten: Gunst.png250 gunst)
 • Zeus' razernij: Vernietigt 10-30% van de landmacht op een binnenkomende aanval. (Kosten: Gunst.png300 gunst)

Mythische eenheden:

Poseidon

Poseidon Poseidon, de broer van Zeus, is heerser over de zeeën en oceanen waar ook zijn kristalheldere paleis uit de oceaanbodem rijst. Griekse zeevaarders offerden aan hem voor zijn bescherming tijdens de zeevaart. Het meest bekende aan Poseidon is zijn diepe haat aan Odysseus aangezien deze zijn zoon, de cycloop Polyphemus, blind maakte.

In Grepolis bezit Poseidon de mythische eenheden Cycloop en Hydra. De Cycloop -een eenogige reus- is een sterke eenheid die uitblinkt in zowel aanvallen als verdedigen. Zijn enige zwakte is zijn verdediging tegen steekwapens. Deze zwakte had Odysseus ten volle benut door Polyphemus een speer in zijn oog te gooien. De Hydra -een negenkoppig, slangachtig monster- is het enige mythische wezen dat een zee-eenheid is. De Hydra is opmerkelijk sterker in vergelijking met andere zee-eenheden en tegelijkertijd ook de duurste eenheid in het spel.

Ook bij goddelijke krachten concentreert Poseidon zich op zijn specialiteit. Met een zeestorm doodt hij grote delen van de vijandelijke vloot en door een op de zeebodem ontstane aardbeving kan hij dikke stadswallen verzwakken of zelfs laten instorten. Maar Poseidon heeft ook een vriendelijke kant. Zo spoelen er in ruil voor wat gunst bundels hout aan bij de stadsmuur of resulteert de Roep der Zeeën in een snellere productie van zee-eenheden.


Goddelijke krachten:

 • Geschenk van de oceaan: De gekozen stad verkrijgt 800 Hout.png. (Kosten: Gunst.png25 gunst)
 • Roep van de oceaan: De havenproductie van de gekozen stad wordt 12 uren met 100% verhoogd. Bij speedrondes veranderd deze periode naar bijvoorbeeld 2 tot 6 uur! (Kosten: Gunst.png60 gunst)
 • Aardbeving: De stadsmuur van een gekozen stad verliest 1-3 levels. (Kosten: Gunst.png350 gunst)
 • Zeestorm: Vernietigt 10-30% van de aanval-schepen van de binnenkomende aanvallen. (Kosten: Gunst.png280 gunst)

Mythische eenheden:

Hera

Hera Hera is de echtgenote én tegelijkertijd de zus van Zeus, dit is in de Griekse mythologie geen zeldzaam voorval. Als godin van het huwelijk en de geboorte is ze als het ware het gezinshoofd binnen de Griekse mythologie. Tegelijkertijd wordt haar ook een zeer sterke persoonlijkheid toegekend.

In Grepolis beschikt Hera over de mythische eenheden Harpij en Medusa. De Harpij -een met vleugels bedekt wezen- is de snelste eenheid binnen Grepolis. Geen wonder: In het oude Griekenland werd de Harpij geassocieerd met de wind. Ook in de aanval is de Harpij een waardevolle eenheid - haar zwakte ligt bij het gebrek aan een harnas in de verdediging. De Medusa -een gevleugeld monster met slangen als haar- is zeker geen schoonheid. De legende vertelt ons dat ze zo haatdragend zou zijn dat iedereen die haar aankijkt in steen verandert. In Grepolis is de Medusa een eenheid die zowel in de verdediging als in de aanval erg krachtig is.

Bij de goddelijke krachten laat Hera haar emotionele macht zien en vereert je met haar toegeschreven goddelijke eigenschappen. Met een bruiloft geeft Hera de stad extra grondstoffen cadeau. 's Nachts spreekt Hera tot de inwoners en zegent ze hen met tevredenheid wat een verhoogde grondstofproductie tot gevolg heeft. Een verhoogde vruchtbaarheid draagt bij tot een geboortestijging en een snellere productie in de kazerne. Maar ook wanneer de nood het hoogst is kan Hera je helpen: bij inkomende aanvallen kan Hera een golf van heimwee over de aanvallers sturen en zo hun aanvalskracht verzwakken.


Goddelijke krachten

 • Bruiloft: De gekozen stad verkrijgt 125 Hout.png, 200 Steen.png en 200 Zilver.png. (Kosten: Gunst.png30 gunst)
 • Tevredenheid: Verhoogt de basis hout-, steen- en zilverproductie van de gekozen stad met 50% gedurende 12 uren. Bij speedwerelden wordt dit bv. 2 of 6 uren! (Kosten: Gunst.png120 gunst)
 • Bevolkingsgroei: In de kazerne wordt de rekruteringstijd van alle aanvragen binnen de 12 uur na het activeren 100% sneller. Bij speedwerelden wordt dit bv. 2 of 6 uren! (Kosten: Gunst.png80 gunst)
 • Heimwee: De binnenkomende aanvallen vechten 10% zwakker. (Kosten: Gunst.png140 gunst)

Mythische eenheden

Athene

Athene Athene is de naamgever en beschermgodin van de Griekse stad Athene. Ze had in de Griekse Mythologie onder andere de bijnaam "De onoverkomelijke" of "De onvermoeibare". Bovendien werd ze gezien als godin van oorlogstactiek en strategie en vocht ze in de Trojaanse oorlog aan de kant van de Grieken.

In Grepolis beschikt Athene over de mythische eenheden Centaur en Pegasus. De centaur -een fabeldier, half mens, half paard- is een uiterst snelle eenheid die bijzonder goed is in de verdediging tegen steekwapens. Hij schiet met pijl en boog op zijn vijanden. De Pegasus -een gevleugeld paard- is in de mythologie het kind van Poseidon en Medusa.

Als je stad geteisterd wordt door aardbevingen en bliksem heeft Athene het perfecte middel hiervoor. Met "Bescherm je stad" zorgt ze voor een bepaalde tijd dat je stad niet meer door andere goden kan worden beïnvloed. Athenes "Wijsheid" zal je helpen bij je onderzoeksprojecten en als beschermgodin schenkt ze 5 willekeurige eenheden ter verdediging. Maar ook in de aanval kan Athene waardevolle ondersteuning leveren. Geïnspireerd door “Heldenmoed” vechten je land-eenheden maar liefst 10% sterker.


Goddelijke krachten

 • Beschermvrouwe: De gekozen stad ontvangt 5 eenheden in ruil voor (Gunst.png60)
 • Wijsheid: Je verkrijgt een spionage-bericht over vijandelijke troepensterkte voor (Gunst.png140)
 • Stadsbescherming: De gekozen stad is 12 uur lang niet door goddelijke krachten beïnvloedbaar voor (Gunst.png130)
 • Heroïsche kracht: De aanvallende land-eenheden zullen in de volgende veldslag 10% sterker vechten voor (Gunst.png200)

Mythische eenheden

Hades

Hades, de god van de onderwereld, zal in versie 2.0 de spelers van Grepolis komen helpen, hij zal de vijfde god worden waaruit spelers kunnen kiezen. Zijn arsenaal zal bestaan uit een serie nieuwe spreuken en twee nieuwe mythische eenheden.

Goddelijke krachten

Vier gunsten zijn mogelijk als je ervoor kiest om Hades te aanbidden:

 • Terugkeer uit de dood: Sommige van je troepen die gestorven zijn in het gevecht zullen terugkeren in hun thuisstad.
 • Schatten van de onderwereld: Je ontvangt 500 zilver.
 • Helm van onzichtbaarheid: Je troepen zullen voor de eerste 10% van hun reis onzichtbaar zijn.
 • Pest: Verminder de basisgrondstofproductie van een vijandige stad met 50% voor 3 uur.

Mythische eenheden

 • Erinys
 • Cerberus