Olympus

Uit Wiki Grepolis NL
Versie door Arsenal (overleg | bijdragen) op 25 jan 2021 om 10:09 (→‎Awards)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen
OlympusWikiBanner.png


Doelstelling

Op Olympus werelden is het hoofddoel om de Olympus te veroveren en in jouw bezit te houden voor een vooraf bepaalde tijd afhankelijk van de wereldinstellingen. Indien je er in slaagt om de wereld te winnen dan zal jouw alliantie het Gulden vlies artefact ontvangen. Dit zorgt ervoor dat het rekruteren van helden permanent 10% goedkoper wordt.

Olympus Samengevat

Bij dit eindspel is de grootte van de wereld beperkt maar is het mogelijk om op alle eilanden te stichten. Dit laat je toe om strategisch te groeien en jouw ligging te bepalen.

De Olympus veroveren is een grote uitdaging, maar jij en jouw alliantie kunnen hiervoor de hulp van kleine en grote tempels inschakelen.

Deze tempels geven goddelijke krachten aan zij die de tempel in hun bezit hebben. Jij en jouw alliantie kunnen plannen beslissen welke tempels en goddelijke krachten jullie willen veroveren om zo jullie doel te bereiken.

Bovendien is het Olympus eindspel in 4 verschillende fases verdeeld, Pre-tempel fase, Kleine tempels, Grote tempels en Olympus. We zullen deze fases later verder uitleggen, laten we eerst de Tempels en Pre-Tempel fase bespreken.

Tempels

TemplesWiki.png

Hieronder vind je een korte samenvatting van een aantal standaard regels aangaande Tempels:

 • Tempels starten als neutrale steden.
 • Alle tempels zijn bezet met neutrale defensieve troepen.
 • Allianties kunnen deze tempels veroveren alsof ze gewone steden zijn.
 • Spelers die geen alliantie hebben, kunnen geen tempels veroveren.
 • Tempels hebben goddelijke krachten die de eigenaren van de tempel zullen ontvangen. (Alle spelers van de alliantie)
 • Allianties kunnen slechts een gelimiteerd aantal tempels bezitten.
 • Elke tempel heeft een god toegewezen en je kan de tempel ondersteunen met mythische eenheden van die god.
 • Nadat een tempel veroverd is, ontvangt deze een schild voor 24 uur. Dit schild beschermt de tempel tegen aanvallen gedurende die periode.
 • Je kan tempels niet bespioneren.
 • Tempels hebben geen grondstoffen die geplunderd kunnen worden.
 • Je kan geen spreuken gebruiken op tempels.
 • Alle eenheden die aanwezig zijn in een tempel zijn ten alle tijden zichtbaar voor alle spelers.
 • Wanneer een tempel is overgenomen, kan deze niet opgegeven worden.

Olympus Wereld Fases

Zoals eerder vermeldt, bestaan Olympus werelden uit 4 fases. Hieronder vind je uitleg over elke fase. Elke fase van een Olympus wereld heeft een verschillende duur afhankelijk van de wereldinstellingen. Je kan hier ook een voorbeeld terugvinden van een aantal wereldinstellingen en de invloed ervan op de duur van Olympus:

Kleine tempels fase:
Wereldsnelheid Kleine tempels fase starttijd (dagen tot start)
Traag Normaal Snel
1 60 45 30
2 51 38 25
3 42 31 21
4 33 24 16
Grote Tempels Fase:
Wereldsnelheid Grote tempels fase starttijd (dagen tot start)
Traag Normaal Snel
1 210 170 130
2 178 144 110
3 147 119 91
4 115 93 71
Olympus Fase:
Wereldsnelheid Olympus fase starttijd (dagen sinds Grote tempels) *
Traag Normaal Snel
1 40 35 30
2 34 29 25
3 28 24 21
4 22 19 16


*Olympus fase start van zodra alle 6 de Grote tempels veroverd zijn of van zodra de tijd in de tabel verstreken is.

Pre-Tempel Fase

Dit is de eerste fase van een Olympus wereld en is doorgaans hetzelfde zoals elke start van een wereld. De hoofdzakelijke uitzonderingen en aanpassingen voor Olympus werelden zijn de volgende:

 • Kleine tempels zijn reeds verspreid over de wereld.
 • Je kan de Kleine tempels reeds zien maar nog niet aanvallen, ondersteunen of veroveren in deze fase.
 • Je kan op eender welk eiland stichten op de wereld. (Er zullen geen extra eilanden beschikbaar worden).

Om de Pre-Tempel fase optimaal te benutten moeten allianties beslissen welke tempels en goddelijke krachten ze het belangrijkste vinden en zich rondom de tempels positioneren.

Kleine Tempels Fase

In de Kleine Tempels fase zullen alle Kleine tempels op de wereld aanvalbaar worden, de jacht op de Olympus is begonnen. De hoeveelheid Kleine tempels op een wereld zijn afhankelijk van de instellingen van die wereld. Elke alliantie kan maximaal 5 Kleine tempels bezitten op elk moment, het is dus belangrijk om verstandig te kiezen welke tempels je wil veroveren. Zorg ervoor dat zowel de goddelijke kracht als de ligging van de tempel binnen het strategisch plan van jouw alliantie past. De goddelijke krachten zijn willekeurig verspreid door de wereld. Wanneer een alliantie een tempel verovert, ontvangen alle leden van die alliantie de goddelijke kracht in al hun steden.

Tot slot, sommige Kleine tempels functioneren ook als portaal. Deze portalen worden gebruikt als een doorgang naar de Olympus later op de wereld. Dit laat allianties toe om Olympus te bereiken zelfs als ligt hij niet in hun buurt. Voor een meer uitgebreide beschrijving van Portaal tempels kan je terecht bij het Portaal Tempel gedeelte verder op deze pagina.

Grote Tempel Fase

Bij de start van de Grote tempel fase zullen er zes tempels verschijnen, één voor elke god. Deze tempels zullen steeds verschijnen op het middelpunt tussen het centrum van de wereld en het laatste beschikbare eiland op de rand van de wereld. Ze zullen steeds op gelijke afstand liggen. Dit zorgt ervoor dat Grote tempels bereikbaar blijven voor alle allianties doorheen de wereld. De exacte locatie kan verschillen op basis van andere factoren. Elke alliantie kan maximaal 2 Grote tempels bezitten, net zoals bij Kleine tempels moet je dus verstandig kiezen. De Grote tempel fase heeft twee mogelijke eindvoorwaarden. Ten eerste kan het eindigen doordat alle 6 Grote tempels veroverd zijn, wat ook meteen het inluiden van de Olympus fase betekent. Ten tweede kan het zijn dat de Grote tempels niet veroverd worden en zal na een bepaalde tijd de Grote tempels fase beëindigd worden.

Olympus Fase

OlympusInSeaWiki.png

Om de wereld te winnen moeten jij en je alliantie de Olympus veroveren en in jullie bezit houden voor een bepaalde tijd afhankelijk van de wereldinstellingen. Olympus zal 72 uur na het veroveren van alle Grote tempels verschijnen of 72 uur nadat de maximum duur van de Grote tempels fase overschreden wordt (Bekijk deze tabel voor de maximum duur). Olympus kan op eender welke locatie op de wereldkaart verschijnen en eenmaal aanwezig zal de Olympus maximaal 25 dagen (afhankelijk van wereldinstellingen) op die locatie blijven. Na deze periode zal Olympus naar een willekeurige nieuwe plaats teleporteren. Wanneer Olympus van locatie verandert, zullen alle eenheden die op dat moment aanwezig waren terugkeren naar hun stad en zullen de goden Olympus voorzien van een gloednieuw leger van neutrale eenheden.

Nadat Olympus veroverd wordt door een alliantie kan het 24 uur lang niet aangevallen worden door andere allianties. De alliantie die Olympus in hun bezit heeft zullen Olympus nu moeten ondersteunen met hun eigen troepen om te verdedigen tegen andere allianties en Olympus zo lang mogelijk in hun bezit te houden. Zoals je kan opmerken, om een Olympus wereld te winnen moet jouw alliantie de Olympus in zijn bezit hebben voor een bepaalde periode afhankelijk van de wereldinstellingen. Maar de maximale periode dat je Olympus, aan een stuk door, in jouw bezit kan hebben zal kleiner zijn dan de periode die nodig is om de wereld te winnen. Bijvoorbeeld: als op jouw wereld Olympus elke 11 dagen van locatie verandert dan zou jouw alliantie hem kunnen veroveren op dag 5 en in jullie bezit houden voor 6 dagen. Wanneer Olympus opnieuw van locatie verandert zullen deze 6 dagen nog steeds van toepassing zijn voor jouw alliantie. Kortom om een wereld te winnen zal jouw alliantie meerdere malen Olympus moeten veroveren en vasthouden terwijl het van locatie verandert.

Eenmaal je Olympus hebt veroverd is het van belang om het te ondersteunen. Echter zullen alle aanwezige troepen in Olympus aan de wraak van de goden lijden in de vorm van de Vloek van Olympus. De volledige details van de vloek kan je verder op deze pagina terugvinden.

Wereld Einde

Wanneer een alliantie verklaard wordt tot winnaar van de wereld zal de wereld in vredestijd gaan. De vredestijd duurt 14 dagen waarna de wereld sluit.

Olympus Vloek

Olympus veroveren brengt je dichter bij de goden maar als gewone stervelingen beginnen jouw in Olympus gestationeerde troepen te lijden aan een verschrikkelijke vloek. De goden zijn je aan het testen!

Temple UI olympus curse.png

De Olympus Vloek is een kracht die jouw huidige, in Olympus gestationeerde, troepen aantast. De vloek doodt periodiek 5% van alle verdedigende eenheden binnen de muren van Olympus. Dit voegt een extra uitdaging toe voor allianties die Olympus in hun bezit hebben en maakt het extra moeilijk om de wereld te winnen. Om Olympus in jouw bezit te houden moet je niet alleen de aanvallen van je tegenstanders afslaan, je moet ook voortdurend Olympus ondersteunen met nieuwe zee- en landeenheden om er zeker van te zijn dat je vooruitgang niet door de goden wordt weggevaagd.

Portaal Tempels

Portaal tempels zijn een speciaal soort Kleine tempel. Aangezien Olympus periodiek zijn locatie verandert, geven Portaal tempels allianties een manier om Olympus te bereiken, zelfs wanneer die niet in hun buurt ligt. Dit zorgt er voor dat het portaal een kostbaar strategisch hulpmiddel is tijdens de Olympus fase en het verschil tussen winnen of verliezen zou kunnen betekenen.

Om een aanval of ondersteuning te versturen via een Portaal tempel naar Olympus moet je simpelweg klikken op de tempel op de wereldkaart of via jouw alliantie overzicht. Klik op één van de twee iconen om jouw commando via het portaal te versturen.

Ring menu tw attack portal.png
Ring menu tw support portal.png
Portaal aanval Portaal ondersteuning

Het aantal Portaal tempels die beschikbaar zijn op een wereld hangt af van de wereldinstellingen, net zoals de Kleine tempels. Portaal tempels bieden geen andere goddelijke kracht in tegenstelling tot de andere kleine tempels, die dat wel doen tot het begin van de Olympus fase. Van zodra Olympus verschijnt fungeren deze tempels als een doorgang naar Olympus. Wanneer je in het bezit bent van één van deze tempels kan elk lid van jouw alliantie aanvallen of ondersteuningen naar Olympus via het portaal sturen. De totale vaartijd naar Olympus wordt berekend door de vaartijd van jouw stad naar de Portaal tempel plus een bepaald aantal uren teleporteer tijd.

Note: Het is belangrijk om te vermelden dat de portalen maar in één richting werken: richting Olympus. Troepen die via het portaal verzonden worden zullen NIET terugkeren via het portaal, ze zullen de lange weg terug naar huis nemen en de volledige afstand varen.

Seizoensgebonden Vredestijd

Tijdens de feestdagen is er een vredestijd om de spelers een pauze te gunnen. Deze vredestijd is verschillend van de vredestijd die plaats vindt na het winnen van Olympus, aangezien het het normale verloop van het spel onderbreekt, en implementeert speciale regels voor alle werelden.

Met een uniek eindspel komt uniek gedrag voor vredestijden! Op Olympus werelden werkt vredestijd verschillend vergeleken met normale werelden zoals Dominatie of Wereldwonderen. Hieronder kan je terugvinden hoe tempels werken tijdens vredestijd zodat je weet waaraan je je moet verwachten tijdens deze periodes.

Kleine en Grote tempels tijdens vredestijd

Tijdens vredestijd gedragen Kleine en Grote tempels zich als steden. Dit betekend dat ze dezelfde beperkingen opgelegd krijgen als een stad tijdens vredestijd. Ze zijn niet aanvalbaar gedurende de hele vredestijd.

Olympus tijdens vredestijd

Olympus is niet zo simpel! Olympus zal verdwijnen zolang de vredestijd actief is, dit betekend dat geen enkele interactie mogelijk is. Eenmaal Olympus opnieuw verschijnt zal het geen eigenaar hebben, ook al had het een eigenaar wanneer de vredestijd begon. Maar, de toestand van zijn verdedigen hangt af van een aantal factoren gebaseerd op wanneer de volgende sprong zal plaatsvinden:

 • Als Olympus een eigenaar heeft wanneer de vredestijd begint zullen alle verdedigende eenheden terugkeren naar de steden van hun eigenaren (Gelijkaardig met wanneer Olympus verspringt). Eenmaal de vredestijd afloopt verschijnt Olympus opnieuw zonder eigenaar, op een nieuwe plek, zonder eenheden.
 • Als Olympus reeds geleegd was wanneer de vredestijd begint en opnieuw verschijnt voor het tijdstip van de volgende sprong, dan zal Olympus opnieuw verschijnen zonder eenheden.
 • Als Olympus nog niet geleegd was wanneer de vredestijd begint en opnieuw verschijnt voor het tijdstip van de volgende sprong, dan zal Olympus opnieuw verschijnen met dezelfde, resterende eenheden als voor de vredestijd.
 • Als Olympus een sprong zou hebben tijdens de vredestijd dan zal het opnieuw verschijnen in een nieuwe locatie met alle eenheden opnieuw aangevuld, klaar voor een nieuw gevecht!

Omdat Olympus geen eigenaar heeft tijdens de vredestijd zal de Olympus Vloek geen effect hebben op de alliantie die eigenaar was bij het begin van de vredestijd. Eigenaar zijn van Olympus tijdens de vredestijd telt niet als tijd in bezit voor die alliantie aangezien het eigenaarschap verwijdert wordt wanneer Olympus verdwijnt. Als Olympus-fase zou beginnen tijdens de vredestijd (Olympus verschijnt dus voor een eerste maal), dan zal deze pas beginnen na de vredestijd.

Beloningen

Olympus veroveren is een grote prestatie. Er zijn uiteraard awards beschikbaar voor zij die de toewijding en het doorzettingsvermogen tonen om deze rit tot een goed einde te brengen. Onderaan kan je de unieke beloningen voor het winnen en deelnemen aan een Olympus wereld zien.

Artefact

Voor het winnen van een Olympus wereld zullen alle leden van de winnende alliantie beloond worden met het Gulden Vlies. Dit magnifieke artefact geeft de eigenaar een permanente korting van 10% op het rekruteren van helden.

GoldenFleece.png

Alle winnaars zullen uiteraard ook een certificaat ontvangen om overwinning te herdenken en zullen ook vereeuwigd worden in de Grepolis Hall of Fame.

Awards

Olympus

Olympus Kampioen
Awards temple hunt win world before relocation.png
Gewonnen door de alliantie die Olympus bezit en de wereld wint.
Kan alleen worden gewonnen als de wereld gewonnen is voordat Olympus voor de derde keer springt.
Olympus Zegen
Awards temple hunt win world.png
Gewonnen door de alliantie die Olympus bezit en de wereld wint.
Dicht bij de goden
Awards temple hunt conquer olympus.png
Gewonnen door de alliantie die Olympus veroverd.

Grote Tempels

Volgers van Artemis Volgers van Athena Volgers van Hades
Awards temple hunt conquer large temple artemis.png
Awards temple hunt conquer large temple athena.png
Awards temple hunt conquer large temple hades.png
Tempel van Artemis overgenomen Tempel van Athene overgenomen Tempel van Hades overgenomen
Volgers van Hera Volgers van Poseidon Volgers van Zeus
Awards temple hunt conquer large temple hera.png
Awards temple hunt conquer large temple poseidon.png
Awards temple hunt conquer large temple zeus.png
Tempel van Hera overgenomen Tempel van Poseidon overgenomen Tempel van Zeus overgenomen

De Goden wekken

Awards temple hunt conquer all large temples.png

Alle Grote Tempels overgenomen voor het verschijnen van Olympus
(Toegekend aan alle spelers op de wereld wanneer dit bereikt wordt)

Kleine Tempels

Toegewijde dienaar

Awards temple hunt conquer small temples 1.png
Awards temple hunt conquer small temples 2.png
Awards temple hunt conquer small temples 3.png
Awards temple hunt conquer small temples 4.png
1 Kleine Tempel overgenomen 2 Kleine Tempels overgenomen 3 Kleine Tempels overgenomen 4 Kleine Tempels overgenomen