Eilandopdrachten herbalancerering

Uit Wiki Grepolis NL
Naar navigatie springen
Attentie.png
Pagina is onder constructie
Attentie.png

Eilandopdrachten zijn beschikbaar op eilanden met boerendorpen. Deze opdrachten geven je de mogelijkheid om uitdagingen aan te nemen die bij je voortgang in het spel passen. Met deze opdrachten kan je waardevolle beloningen krijgen maar ook munten der wijsheid of munten des oorlog die gebruikt kunnen worden om de helden hoger in level te krijgen of te kunnen ontgrendelen/kopen.

Van maart tot mei 2017 werd dit systeem herzien om deze opdrachten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor spelers in alle spelfasen.

Samenvatting van de veranderingen

Het hoofddoel van de aanpassingen aan de eilandopdrachten was om de eilandopdrachten beter te schalen met spelersvoortgang, om de opdrachten uitdagender te maken en waardevoller te belonen. Er werd extra aandacht besteed aan het verwijderen van ongemakken en blokkers, evenals het verbeteren van de algehele indeling van de functie om het begrijpelijker en handiger te maken.


Iteraties

De veranderingen werden geïmplementeerd in verschillende iteraties, om te kunnen testen en veranderen na terugkoppeling van de spelers. Sommige iteraties waren alleen beschikbaar voor beta-testen, terwijl anderen ook geïmplementeerd werden op live werelden.

Eerste iteratie

Met de eerste iteratie werd het versturen van mythische eenheden voor eilandopdrachten ingeschakeld, de berekening voor munten des oorlog en munten der wijsheid werden aangepast om de wereldsnelheid in overweging te nemen en eenhedenversterkingseffecten werden aangepast om beter te kunnen schalen met de voortgang van de speler.

Er werden aanvullende aanpassingen gemaakt aan de manier waarop de moeilijkheid van elke eilandopdracht wordt bepaald. Alleen de grootste stad op een eiland wordt in overweging genomen, zodat de nieuw opgerichte steden niet leiden tot makkelijke opdrachten en dus minder waardevolle beloningen.

Tweede iteratie

Voor de tweede iteratie werden de moeilijkheidsniveaus van de eilandopdrachten veranderd om te worden bepaald door spelvoortgang. Het doel was een beter evenwicht van opdrachten en beloningen te bereiken. Vanaf 250.000 punten worden nieuwe uitdagingen en betere beloningen aangeboden.

Verder werden meerdere beloningen in het spel aangepast om een ​​betere afweging mogelijk te maken, bijv. met grondstofbonussen om die met een hogere waarde terug te laten keren. Er werd speciale aandacht besteed aan opdrachtbeloningen om ervoor te zorgen dat hun waarde gelijk blijft over alle beloningstypen. Dit om spelers niet te drijven om alleen bepaalde opdrachten af te ronden en andere niet te voltooien.

Derde iteratie

In de derde iteratie wordt het algoritme dat berekent wanneer en hoe vaak eilandopdrachten verschenen aangepast om iedereen die een langere tijd afwezig was te laten beginnen aan een eilandopdracht kort na hun terugkeer.

Vierde iteratie

In de vierde iteratie werden de terugkoppelingen van spelers overwogen en verschillende bonuseffecten werden niet stapelbaar. Dit omdat deze effecten te krachtig waren toen meerdere tegelijkertijd werden geactiveerd.

Vijfde iteratie

Met de vijfde iteratie worden eilandopdrachten verplaatst om in het gewone opdrachtenlogboek te weergeven. Deze wijziging stelt iedereen in staat om alle eilandopdrachten in een oogopslag te kunnen zien, in plaats van het stadsoverzicht af te zoeken naar nieuw eilandopdrachten.

Vergelijkingsdiagram

De lijst van individuele wijzigingen op items, berekeningen en effecten is grondig aangepast. De volgende lijst geeft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.


Functie Oude systeem Nieuwe systeem
Doelstelling opdrachten: troepen stationeren Mythische eenheden kunnen niet verstuurd worden

De doelstelling vraagt een aantal troepen.

Mythische eenheden kunnen verstuurd worden.

Doelstelling vraagt om troepen dat gelijkwaardig is aan de inwonerskosten.

Moeilijkheidsberekening voor eilandopdrachten De gemiddelde punten van alle steden op het eiland werden verzameld om de moeilijkheden vast te stellen De grootste stad op het eiland wordt gebruikt om de moeilijkheden vast te stellen.
Mogelijke moeilijkheidsgraden voor eilandopdrachten 18 24
Spelvoortgang niveaus 3 4
Interval eilandopdrachten 2, 4 of 8 uren

Afhankelijk van je voortgang in het spel.

2, 4, 8 of 12 uren

Afhankelijk van je voortgang in het spel.

Opdrachten na 24 uur afwezigheid Verscheen na een bepaalde interval. minimaal één opdracht is beschikbaar bij het inloggen
Maximale aantal beschikbare opdrachten 10 6
Maximale actieve opdrachten 4 3
Eilandopdrachten vinden Stadsoverzicht en eilandoverzicht Stadsoverzicht, eilandoverzicht en opdrachtenlogboek

Algemene wijzigingen

Enkele veranderingen hebben effect op beloningen die beschikbaar zijn in het spel dan alleen de eilandopdrachten.

Beloningen

De volgende beloningen zijn aangepast wanneer deze verkregen worden door opdrachten of evenementen in het spel. Dit geldt niet voor verkregen beloningen van promotiemateriaal of winkelaanbiedingen. Verder zijn er verschillende berekeningen voor de munten die je krijgt door eilandopdrachten te voltooien

Beloning Oude systeem Nieuwe systeem
Gunsten pakket.png Vermenigvuldiger: Level Vermenigvuldigers: Level, spel voortgang
Verbeterde troepenbeweging.png Duur: 30 minuten per level Duur: 60 minuten per level
Mbox war.png Mbox wisdom.png Coins of war wis.png Vermenigvuldiger: Level Vermenigvuldigers: Level, wereldsnelheid
Hout pakket.png Steen pakket.png Zilverstukken pakket.png
Gemengd pakket.png
Vermenigvuldigers: Level, Wereldsnelheid Vermenigvuldigers: Level, Wereldsnelheid en spel voortgang
Hout boost uren.png Steen boost uren.png Zilver boost uren.png
Gemengd boost uren.png
50% bonus per beloning 250% bonus per level

Eenhedenversterking niveaus

De basiswaardes van enkele eenhedenversterkingen beloningen zijn verhoogd om ze in evenwicht te houden op alle voortgangsniveaus. De hoeveelheid eenheden dat je krijgt zijn in de buurt gehouden van oude waardes.

Beloning Basiswaarde (oud) Basiswaarde (nieuw)
Beloning Slingeraars.png 4 6
Beloning Hoplieten.png 4 5
Beloning Boogschutters.png 4 6
Beloning Zwaardvechters.png 4 6

De waarde van eenhedenversterking worden bepaald op de volgende manier: basiswaarde * wereldsnelheid * spelvoortgangsniveau.

Moeilijkheidsniveaus en Beloningen

De belangrijke reden van het aanpassen van de eilandopdrachten was om ervoor te zorgen dat de opdrachten op elk niveau even uitdagend en belonend zou zijn. Daarom werden er grote wijzigingen gemaakt aan de moeilijkheidsniveaus en de beloningen.

Eilandopdrachten niveaus

Het moeilijkheidsniveau van de opdracht wordt bepaald door spelvoortgang en de grootste stad op een eiland.

Spelvoortgangsniveau Aantal punten (oud) Aantal punten (nieuw)
1 <10.000 <10.000
2 10.000-49.999 10.000-49.999
3 >50.000 50.000-249.999
4 Niet beschikbaar >250.0000

Voorheen waren er 3 voortgang niveaus, dit is aangepast naar 4 niveaus. Hierbij is er een 10e uitdagingsniveau toegevoegd zodat het beter past bij de beloning en je spel voortgang.


Verder zijn de vereiste stadspunten voor elk niveau aangepast om niet langer rekening te houden met het gemiddelde aantal punten in alle steden op een eiland. Alleen de grootste stad op elk eiland wordt gebruikt om de uitdagingsniveau voor opdrachten op dat eiland te bepalen.

Uitdagingsniveau Gemiddelde punten (oud) Punten van de grootste stad (eiland gebaseerd) (nieuw)
1 <300 <750
2 300-500 750-1499
3 501-800 1500-2499
4 801-1500 2500-3999
5 1501-2750 4000-5499
6 2751-5000 5500-7499
7 5001-7500 7500-9499
8 7501-11000 9500-11999
9 >11000 12000-14999
10 Niet beschikbaar >14999

Het uitdagingsniveau van een opdracht word berekent met de volgende formule: spelvoortgangsniveau * uitdagingsniveau.

Veranderingen eilandopdrachten beloningen

Alle beloningen moeten even waardevol zijn in alle spel fases om misbruik van opdrachten te voorkomen.

De volgende tabel toont oude en nieuwe beloningstypes en hun effecten voor vergelijking.

Type Beloning (oud) Beloning (nieuw)
Munten des Oorlog / Munten der Wijsheid Beloning Munten des Oorlog / Munten der Wijsheid

Mbox war.png Mbox wisdom.png

Munten des Oorlog / Munten der Wijsheid

Mbox war.png Mbox wisdom.png

Effect  Aantal munten was niet wereldsnelheid gebonden.
Aantal munten is wereldsnelheid gebonden.

(Maximale vermenigvuldiger: 4)
Verbeterde grondstofproductie Beloning Verbeterde grondstofproductie

Hout boost uren.png Steen boost uren.png Zilver boost uren.png

Verbeterde grondstofproductie

Hout boost uren.png Steen boost uren.png Zilver boost uren.png

Effect Verhoogt de grondstofproductie van een stad met 50% per beloning. Verhoogt de grondstofproductie van een stad met 250% per level.
Verkorte bouwtijd Beloning Versnelde bouw

Verkorte bouwtijd.png

Efficiënte architecten
(zeldzaam, episch)

Versneldebouw rare.png Versneldebouw epic.png

Effect 30% verkorte bouwtijd.

Geldt pas als het effect wordt geactiveerd.
25%/50% verkorte bouwtijd.

Geldt voor bestaande en nieuwe bouw opdrachten tijdens het effect.
Verkorte rekruteringstijd Beloning Versnelde rekrutering

Versnelde rekrutering.png

Kortere rekruteringstijd
(zeldzaam, episch)

Kortere rekruteringstijd (zeldzaam).png Verbeterde rekrutering epic.png

Effect 30% verkorte rekruteringstijd.

Geldt pas als het effect wordt geactiveerd.
25%/50% verkorte rekruteringstijd.

Geldt voor bestaande en nieuwe rekruteringsopdrachten tijdens het effect.
Verbeterde aanval Beloning Verbeterde aanval

Verbeterende aanval.png

Verbeterde aanval
(zeldzaam, episch)

Verbeterende aanval (zeldzaam).png Verbeterende aanval (episch).png

Effect 10% verbeterde aanvalskracht. 10/20% verbeterde aanvalskracht.
Verbeterde verdediging Beloning Verbeterde verdediging

Verbeterde verdediging.png

Verbeterde verdediging
(zeldzaam, episch)

Verbeterde verdediging (zeldzaam).png Verbeterde verdediging (episch).png

Effect 5% verbeterde verdedigingskracht. 5%/10% verbeterde verdedigingskracht.
Gedwongen loyaliteit Beloning Gedwongen loyaliteit
Gedwongen Loyaliteit.png
-
 
Effect Beschikbaar Bestaat niet meer
(Heeft geen toevoegende waarde met BPV)

Elk van de getoonde effecten met zeldzame of epische waardes kan niet meer gestapeld worden met hun reguliere tegenhanger. Bij activering van een krachtiger effect (normaal > zeldzaam > episch) wordt spelers gevraagd dit te bevestigen dat het bestaande effect met een krachtiger effect wordt overschreden.

Afgezien van de getoonde effecten, geldt dit ook voor andere effecten die niet kunnen worden verkregen via eilandopdrachten: Scherpzinnigheid en Goddelijke scherpzinnigheid, verbeterde grondstofproductie (zeldzaam, episch) en verbeterde gunstproductie (zeldzaam, episch).

Overige aanpassingen

Naast de bovengenoemde veranderingen in moeilijkheidsniveaus en beloningen zijn aanvullende aanpassingen gedaan aan de gebruikersinterface: sommige van de opdracht doelstellingen en specifiek de negatieve effecten die kunnen worden geactiveerd als opdracht doelstelling.

Opdracht doelstellingen

De volgende doelstellingen voor agressieve en vreedzame manieren zijn aangepast:

Doelstelling Manier van aanpassing Oud Nieuw
Troepen stationeren Eenheden sturen Normale eenheden Normale eenheden, Mytische eenheden
aantal benodigde eenheden Aantal troepen Aantal troepen aan waarde van inwonerskosten
Troepen aanvallen Aantal ondersteunde eenheden aanvallen Aantal troepen (op basis van moeilijkheidsniveau) Afhankelijk van de wereldsnelheid (Wereldsnelheid * 0.8)
Buit distributie Gelijke buitverdeling voor alle spelers
Verdediging tegen aanvallende troepen Aantal troepen om tegen te verdedigen Aantal troepen (op basis van moeilijkheidsniveau) Afhankelijk van de wereldsnelheid (Wereldsnelheid * 0.8)
Wachttijd Vertreken tijd 5 minuten - 9 uren 4-16 uren


Taken waarbij spelers gevraagd wordt om een negatief effect te nemen, zijn aangepast om meer effect te hebben op grondstofproducties en minder effect op aanvallen en verdediging.

Negatieve effect Oude waardes Nieuwe waardes
Hout verlaging.png -30% -50%
Steen verlaging.png -30% -50%
Zilver verlaging.png -30% -50%
Verzwakte aanval.png -30% -20%
Verzwakte verdediging.png -30% -10%
Verloren Loyaliteit.png -10% per uur Niet meer van toepassing
(heeft geen effect meer met BPV

Bovendien is het niet langer mogelijk om de volgende opdrachtdoelstellingen binnen dezelfde opdracht te krijgen: Aanvallen of stationeren. Dit is om ervoor te zorgen dat steden die zich richten op de werving van schepen altijd minstens één optie hebben om te kiezen voor een eilandopdracht. Aanval- en verdedigingsdoelstellingen zijn nog steeds mogelijk, terwijl de verdediging kan worden voorzien door ondersteunende eenheden uit andere steden/eilanden te versturen.

Opdrachten krijgen & limieten

De wachttijden van eilandopdrachten zijn aangepast. Afhankelijk van je spelvoortgang, kan elke 2, 4, 8 of 12 uur een nieuwe eilandopdracht verschijnen. Bovendien zijn de instellingen aangepast zodat er altijd minstens 1 opdracht beschikbaar is als je meer dan 24 uur afwezig bent geweest.

Het maximale aantal beschikbare eilandopdrachten is van 10 naar 6 verlaagd. Bovendien kunnen slechts 3 eilandopdrachten tegelijkertijd worden geaccepteerd, in plaats van 4.

Gebruikersinterface

Eilandopdrachten zullen worden weergegeven in het opdrachten logboek, waardoor ze in een oogopslag zichtbaar zijn.


Bijgevolg worden openstaande opdrachten niet meer aan de rechterkant van het scherm weergegeven.