Uit Wiki Grepolis NL
Ga naar: navigatie, zoeken


Op deze pagina kan je allerlei afkortingen die betrekking hebben op Grepolis terugvinden.

Afkortingen met betrekking tot aanvallen

 • deff = eenheden die goed zijn in verdedigen
 • off/att = eenheden die goed zijn in aanvallen
 • deff Polis = Polis, die in de productie van deff-eenheden is gespecialiseerd.
 • off/att -Polis = Polis, die in de productie van off-eenheden is gespecialiseerd.
 • farmen = het plunderen van grondstoffen van andere steden
 • kata's = met katapulten een muur vernietigen
 • bashen = een stad aanvallen, zo, dat alle troepen van de tegenstander vernietigd worden.
 • dodgen = het ontwijken van een aanval
 • clear / clean / sweep / veeg = een aanval, waarin alle (of enorm veel) troepen van de tegenstander worden vernietigd.
 • fakes = Afleidingsaanval, waarin meestal zo weinig mogelijk eenheden worden gestuurd, om de tegenstander te verwarren of te irriteren.
 • Counteren = Vanuit een verdedigingspositie snel overgaan tot een tegenaanval.
 • scannen/spyen/spion = een andere stad met spionnen bespioneren.
 • timen = aanvallen op elkaar afstemmen zodat ze zo kort mogelijk na elkaar komen.
 • dumpen/doodlopen = eigen troepen op een andere stad afsturen, zodat deze troepen zullen sterven. Vaak gebruikt om overbodige boerderijplaatsen kwijt te raken.
 • blocken = bij een poging tot overname van een stad deff-troepen wegsturen en weer laten terugkeren, om op die manier een of meer van de aanvallende kolonieschepen te vernietigen, om een overname te verhinderen.
 • Incs = Incomings, ook wel binnenkomende aanvallen.
 • GM = Grease Monkey/greasemetal, maker van veel gebruikte scripts voor firefox(monkey) en crome(metal).
 • OS = Ondersteuning
 • OC = Oceaan
 • TW = Tripwire, d.w.z. het plaatsen van een klein aantal eenheden (meestal één zwaardvechter of één transportboot) in de stad van een bondgenoot zodat je weet (d.m.v. een rapport) wanneer de eenheid, en dus de stad van je bondgenoot, wordt aangevallen om snel in te kunnen grijpen.
 • GP = Gevechtspunten

Diplomatie

 • Fusie = Fusering,het samengaan van 2 allianties.
 • PB(G) = persoonlijk bondgenootschap
 • BG = Bondgenootschap met een alliantie
 • NAP = niet-aanval pact
 • NAV = niet-aanval verdrag

Algemeen

 • P/I = per inwoner, eenheden als strijdwagens kosten meerdere inwoners, om te berekenen hoeveel het kost per inwoner word P/I gebruikt
 • mr = maar
 • ACC = account
 • Alli/Ally = Alliantie
 • Bob de Bouwer spelen = veel grondstoffen sturen naar de wereldwonderen of zich vooral bezighouden met het opbouwen van de stad i.p.v. gevechten voeren.
 • GP = Grepolis
 • TW = Tribalwars
 • T-W = The West (ook wel 'TW', dit wil nog wel eens voor verwarring zorgen)
 • AF = Algemeen Forum. Dit kan ook in de zin: Het AF van T-W
 • Ress/GS = grondstoffen
 • k = kilo (komt overeen met 1.000), 5k is dus gelijk aan 5.000
 • m = miljoen (komt overeen met 1.000.000), 5m is dus gelijk aan 5.000.000
 • (I)RL =(In) Real Life (het echte leven)
 • PT = Punten
 • PA = Premium account
 • PM/PB = personal message, persoonlijk bericht
 • IGM = InGameMessage
 • RM/RS = Rondzendmail (mail voor alle alliantieleden)
 • noob = speler met ervaring, maar zich toch op hetzelfde niveau bevinden als een "newbie".
 • newbie = beledigend woord voor een beginneling
 • Multi = een speler die, tegen de regels in, met meerdere accounts tegelijk speelt
 • 24/7 = 24 uur per dag/7 dagen per week, heeft meestal betrekking op de tijd dat een speler online is
 • FF = Mozilla Firefox
 • (M)IE = Microsoft Internet Explorer
 • GC = Google Chrome
 • SF = Safari
 • OPR = Opera

Forum- en Chatjargon

 • brb = Be right back (ben zo terug)
 • bbl = Be back later (ben later terug)
 • ***(bijvoorbeeld in f***) = gecensureerd
 • PM/PB = Private message / privé bericht
 • dunno/idk = I don't know (ik weet het niet)
 • np = No problem (geen probleem)
 • thx = Thanks (dankjewel)
 • ty = Thank you (Bedankt)
 • imo = In my opinion (volgens mij)
 • lmao = Laughing my *ss off
 • imho = In my humble opinion (volgens mijn onbeduidende mening)
 • Jk = Just kidding(grapje)
 • gtg = Got to go (moet gaan)
 • afaik = As far as i know (voorzover ik het weet)
 • rofl = Rolling on floor laughing (lachend over de vloer rollen)
 • lol = Laughing out loud (hard lachen)
 • k = Okay
 • WTF = What the F***?
 • WTH = What the heck? / What the hell?
 • YTF = Why the F***
 • nc = No comment (geen commentaar)
 • kewl = Cool
 • ^^ = Lachend
 • -.- = "hrmpf"
 • Off Topic = Niet bij het onderwerp passend
 • On Topic = Bij het onderwerp passend.
 • B2T = Back to Topic (terug naar het onderwerp)
 • OT = On-topic
 • OFT = Off-Topic
 • OP = Original Poster (starter van de discussie)
 • OMG = Oh My God
 • OMFG = Oh My F*cking God
 • LY = Love You
 • FB = Facebook
 • AFH = Aloa from h*ll
 • MOD = Moderator
 • IG = Ingame. Betrekking tot het spel.
 • AFK = Away From Keyboard
 • BIW = Ben Ik Weer
 • WB = Welcome Back
 • Alg = Algemeen
 • Btw = By the way (trouwens)
 • Enz = Enzovoorts
 • FAQ = Frequently Asked Questions (vaak gestelde vragen)
 • Ofc = Of course (natuurlijk)
 • CU = See You (Ik zie je later)
 • PNT = Punten
 • MVG = Met vriendelijke groet
 • Etc. = Etcetera (Latijnse afkorting voor enzovoorts)