Uit Wiki Grepolis NL
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'center The new event “Spartan Assassins” is a follow up event to the previous event “Commander of Rome”. The Roman usurp...')
 
k (Arsenal heeft de pagina Spartaanse huurmoordenaars hernoemd naar Spartaanse huurmoordenaars 2015 zonder een doorverwijzing achter te laten)
 
(30 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
[[File:Wiki_logo_assassins.png|center]]
+
[[File:Wiki_logo_assassins.png|center|link=]]
  
 +
Het nieuwe event "Spartaanse huurmoordenaars" is een vervolg op het vorige event "Commandant van Rome".
  
The new event “Spartan Assassins” is a follow up event to the previous event “Commander of Rome”.
+
De Romaanse bezetter, Vespasianus, wiens troepen je bij zijn kasteel hebt bevochten, zoekt nu naar bloederige wraak. Hij is woedend over je eerste winst en laat zijn troepen landen op de Griekse kusten. Zijn enorme leger is onderweg naar jouw steden, maar er is hoop! De organisatie van Spartaanse huurmoordenaars offert hun service aan jou en andere heersers. Je zal samenwerken met alle spelers, de huurmoordenaars opdracht geven de Romeinse soldaten een voor een neer te schieten. Verdedig de Griekse eilanden en win grootse beloningen.  
  
The Roman usurper, Vespasian, whose troops you fought and beat at his castellum now seeks bloody revenge. He is outraged over your first victory, and is landing his troops on Greek shores. His massive army is marching for your cities, but there is hope! The League of Spartan Assassins is offering their service to you and the other rulers. You will work together with all players, command the assassins to shoot the Roman soldiers one by one, defend the Greek islands and win great rewards!
+
Je kiest zelf de targets die je elimineert met de pijlen van je huurmoordenaars. Je verdient gevechtstokens welke je kan inruilen voor machtige beloningen. Je ontvangt eerpunten voor je dagelijkse ranking en je ontgrendelt er ook de communitydoelen mee. De spelers in de top van de dagelijkse ranking ontvangen een exclusieve beloning na iedere dag. Om de communitydoelen te ontgrendelen moet iedereen op jouw wereld eerpunten verzamelen tijdens het event.
  
You will choose the targets you eliminate with your Assassins arrows yourself. You will earn Battle Tokens which you can trade for mighty rewards. You will receive Honor Points for your Daily Ranking and unlock the Community goals with them as well. The top ranked player of the daily ranking will receive an exclusive reward after every day. To unlock the Community goals you and the other players in your world must collect Honor Points together over the duration of the event.
+
== Het slagveld ==
 +
[[File:Assassins_2015_main_battlefield.jpg|center|link=]]
  
 
+
De Romeinse cohorte die onderweg is naar jou stad is te zien op het slagveld. Hier kun je de drie verschillende typen van troepen zien welke hun leger bevatten. Verschillende soorten troepen hebben ook een verschillend soort symbool.
== The Battlefield ==
 
[[File:Assassins_2015_main_battlefield.jpg|center]]
 
 
 
 
 
The Roman Cohorts which are marching on your cities are shown on the battlefield. Here you can see the three different troop types their armies contain. Each different troop type is marked with a different symbol
 
  
 
{|class="wikitable" align="center" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
 
{|class="wikitable" align="center" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
!width="50px" | '''Symbol'''
+
!width="50px" | '''Symbool'''
!width="200px" | '''Meaning'''
+
!width="200px" | '''Betekenis'''
 
|-
 
|-
|align="center"|[[File:Assassins_2015_button_cavalry.jpg]]
+
|align="center"|[[File:Assassins_2015_button_cavalry.jpg|link=]]
|align="center"|Cavalry
+
|align="center"|Cavalerie
 
|-
 
|-
|align="center"|[[File:Assassins_2015_button_legionary.jpg]]
+
|align="center"|[[File:Assassins_2015_button_legionary.jpg|link=]]
|align="center"|Legionnaire
+
|align="center"|Legioenen
 
|-
 
|-
|align="center"|[[File:Assassins_2015_button_sapper.jpg]]
+
|align="center"|[[File:Assassins_2015_button_sapper.jpg|link=]]
|align="center"|Sapper
+
|align="center"|Sappeur
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
You can choose which units your assassins eliminate with their bows to receive different points and loot.
+
Je kan kiezen welke eenheid jouw huurmoordenaars vermoorden met hun boog om zo verschillende punten en buit te krijgen. Simpelweg: klik op het symbool van het doel dat je wilt vermoorden. Je ontvangt willekeurig eerpunten en gevechtstokens, variërend van 2 tot 20. Als extra kan je ook nog een speciale buit vinden. Iedere vijand die je neerschiet kost een pijl uit je pijlkoker.  
Simply click on a target symbol to eliminate them. You will receive from 2 to 20 Honor Points and Battle Tokens at random. In addition to this you can sometimes find special loot. Each enemy you shoot will cost you an arrow from your quiver.
 
  
== Special Loot ==
+
== Speciale buit ==
Every time you eliminate a Roman you have a chance to find special loot.
+
Elke keer als je een Romein vermoordt heb je de kans een speciale buit te vinden. Dit kan variëren van een extra pijl tot aan een trofee die deel is van een van de collecties. De pijl kan gebruikt worden om nog een vijand neer te schieten. De trofee die je krijgt is gebaseerd op het type vijand dat je vermoord.  
This can range from an extra arrow to a trophy which forms part of one of the collections.
 
The arrow can be used to shoot another enemy.
 
The Trophy you earn will be based on the troop type you eliminate.
 
  
== Trophy Collections ==
+
== Trofeecollecties ==
[[File:Assassins_2015_main_collection.jpg|center]]
+
[[File:Assassins_2015_main_collection.jpg|center|link=]]
There are three Trophy collections. Each collection is made up of 10 pieces. You can find the trophies by killing Roman enemies. Completing a collection will reward you with 8 unique effects and a special award for each collection.
+
Er zijn drie trofeecollecties. Iedere collectie is opgebouwd uit 10 delen. Je kan deze trofeeën vinden door het vermoorden van Romeinse vijanden. Het voltooien van een collectie levert een beloning op met 8 unieke effecten en een speciale beloning voor iedere collectie. Er is een unieke beloning die wordt uitgedeeld aan de speler van iedere wereld die als eerste een van de collecties voltooid. (zie daarvoor de lijst van beloningen) Om een trofee te krijgen van een bepaalde collectie, vermoord een soldaat van het type eenheid dat overeenkomt met de collectie.
There is a unique award granted to the first player of each world to complete one of the collections. (see List of Awards)
 
To earn a trophy of a chosen collection, kill a soldier of the corresponding troop type.
 
  
 
{|class="wikitable" align="center" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
 
{|class="wikitable" align="center" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
!width="100px" | '''Trophy Type'''
+
!width="100px" | '''Trofee type'''
!width="200px" | '''Received Trophy Type'''
+
!width="200px" | '''Ontvangen trofee type'''
 
|-
 
|-
|align="center"|[[File:Assassins_2015_armor_cavalry.jpg]]
+
|align="center"|[[File:Assassins_2015_armor_cavalry.jpg|link=]]
|align="center"|Cavalry Trophy
+
|align="center"|Cavalerie trofee
 
|-
 
|-
|align="center"|[[File:Assassins_2015_armor_legionary.jpg]]
+
|align="center"|[[File:Assassins_2015_armor_legionary.jpg|link=]]
|align="center"|Legionnaire Trophy
+
|align="center"|Legioenen trofee
 
|-
 
|-
|align="center"|[[File:Assassins_2015_armor_sapper.jpg]]
+
|align="center"|[[File:Assassins_2015_armor_sapper.jpg|link=]]
|align="center"|Sapper Trophy
+
|align="center"|Sappeur trofee
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
== New Targets & Hit Display ==
+
== Nieuwe doelen en raakscherm  ==
You get 15 new targets every day at midnight for free and when you shoot all enemies on the field.
+
Je kan 15 gratis nieuwe doelen krijgen iedere dag rond middernacht of wanneer je alle vijanden op het veld hebt neergeschoten. Je kan ook de doelen vernieuwen door op de knop "nieuwe doelen" te klikken op het slagveld. Dit kost een paar gevechtstokens. Het gebruikmaken van deze knop is een tactische aanpak die op verschillende manieren voordelig kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld:
You can also refresh the targets by simply clicking the “New targets” button on the battlefield which costs a few Battle Tokens. Using the New Targets button is a tactical approach which can be beneficial in a number of situations, for example:
 
  
*Use the New Targets button if you are attempting to complete a specific collection. For example you are trying to complete the Legionnaire collection and have eliminated all Legionnaires on the Battlefield.
+
* Gebruik de "nieuwe doelen" knop als je een specifieke collectie probeert te voltooien. Bijvoorbeeld als je de legioenenencollectie probeert te voltooien en alle legioenen op het slagveld vermoord hebt.  
  
*You have eliminated all of the high value targets on the Battlefield and want another chance to earn some better Honor Points or Battle Tokens
+
*Je hebt alle vijanden met een hoge waarde vermoord op het slagveld en je wilt nog een kans op meer eerpunten of gevechtstokens.
  
  
[[File:Assassins_2015_main_bottom_UI.jpg|center]]
+
[[File:Assassins_2015_main_bottom_UI.jpg|center|link=]]
  
 +
Het raakscherm toont de hoeveelheid gevechtstokens en eerpunten die worden ontvangen wanneer er een vijand wordt vermoord. De witte doodshoofden markeren welke puntenwaarden je al hebt ontvangen van het huidige slagveld. De gouden doodshoofden markeren de puntenwaarden van de laatste soldaat die je hebt vermoord.
  
The Hit Display shows the amount of Battle Tokens & Honor Points that are received when eliminating a target. The white skulls show which point values you have already earned from the current battlefield. The golden skull marks the point value of the last soldier you eliminated.
+
== Gevechtstokens en winkel  ==
 +
[[File:Assassins_2015_battle_tokens.jpg|link=]]Gevechtstokens worden verdiend met het vermoorden van Romeinse soldaten. Voor iedere kill ontvang je gevechtstokens, variërend van 2 tot 20 stuks.  
  
== Battle Tokens & Shop ==
+
[[File:Assassins_2015_main_shop.jpg|center|link=]]
[[File:Assassins_2015_battle_tokens.jpg]]Battle Tokens are earned by shooting Roman soldiers. For every kill, you receive between 2 and 20 Battle Tokens.
 
  
[[File:Assassins_2015_main_shop.jpg|center]]
+
De winkel voor gevechtstokens laat je jouw verdiende gevechtstokens inruilen voor een aantal verschillende beloningen. Deze beloningen worden opgeslagen in je inventaris of je kan er voor kiezen ze direct te gebruiken. De kosten van deze beloningen zijn gebaseerd op het type van de spreuk.
  
The Battle Token Shop allows you to trade your hard earned Battle Tokens for a number of different rewards. These rewards will then either be stored in your normal inventory or you can choose to activate them instantly. The cost of rewards vary based on the type of spell rewarded.
+
'''Voor eenhedenenbeloningen worden de eenheden per uur bijgeschreven, houd er dus rekening mee dat je genoeg vrije inwoners nodig hebt!'''
  
== Arrows & Quiver ==
+
== Pijlen en pijlkoker ==
Arrows are used by your assassins to eliminate Roman soldiers.
+
Pijlen worden gebruikt door jouw huurmoordenaars om Romeinse soldaten te vermoorden.  
You can hold a maximum of 10 arrows at any time in your quiver.
+
Je kan een maximum van 10 pijlen in je pijlkoker houden.  
You can receive more arrows in three different ways:
+
Je kan meer pijlen ontvangen op drie verschillende manieren:
  
* At midnight every day, your quiver will be replenished to 10 arrows
+
* Iedere dag om middernacht zal je pijlkoker gevuld worden tot 10 pijlen.
* You sometimes can find an arrow as special loot when killing an enemy
+
* Je krijgt soms een pijl als speciale buit wanneer je een vijand vermoordt.
* You can choose to purchase  5 arrows for with Gold
+
* Je kan er voor kiezen om 5 pijlen te kopen met goud.
  
  
== Community Score (Honor Points) ==
+
== CommunityScore (Eerpunten) ==
  
  
[[File:Assassins_2015_main_community_bar.jpg|center]]
+
[[File:Assassins_2015_main_community_bar.jpg|center|link=]]
  
 +
De communityscore komt overeen met de eerpunten verzameld door alle spelers op jouw wereld. Er zijn vijf communitydoelen waar naar kan worden gestreefd. Elk van deze communitydoelen draagt een unieke beloning met een lange duur met zich mee. Elke doel wordt weergegeven met zijn eigen symbool.
  
Community score tallies the Honor Points collected by all players in your world. There are five Community goals for a world to strive for. Each of them carries a unique reward with a long duration. Each goal is shown by its own symbol.
+
'''Let op, mocht er tijdens je vakantiemodus een communitydoel behaald worden bij het event, zal je de beloning niet krijgen!'''
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!|Symbol
+
!|Symbool
!|Meaning
+
!|Betekenis
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_community_effect_lvl1.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_community_effect_lvl1.jpg|link=]]
|The resource production in all your cities is increased by 60% for 5 weeks.
+
|De grondstofproductie in alle steden wordt verhoogd met 60% voor 5 weken. Steden die worden gesticht en veroverd wanneer het effect aanwezig is zullen dit effect ook hebben.
Cities that are founded or conquered while the effect lasts will also benefit from this.
 
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_community_effect_lvl2.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_community_effect_lvl2.jpg|link=]]
|The construction time of buildings is reduced in all your cities by 60% for 5 weeks.
+
|De constructie van gebouwen wordt in alle steden verlaagd met 60%.
Cities that are founded or conquered while the effect lasts will also benefit from this.
+
Steden die worden gesticht en veroverd wanneer het effect aanwezig is zullen dit effect ook hebben.
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_community_effect_lvl3.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_community_effect_lvl3.jpg|link=]]
|The recruiting time for units is reduced in all your cities 60% for 5 weeks.
+
|De rekruteringstijd van eenheden in alle steden wordt verlaagd met 60%.  
Cities that are founded or conquered while the effect lasts will also benefit from this.
+
Steden die worden gesticht en veroverd wanneer het effect aanwezig is zullen dit effect ook hebben.
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_community_effect_lvl4.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_community_effect_lvl4.jpg|link=]]
|Increases the favor production in all your cities 60% for 5 weeks.
+
|De gunstofproductie in alle steden wordt verhoogd met 60%.  
Cities that are founded or conquered while the effect lasts will also benefit from this.
+
Steden die worden gesticht en veroverd wanneer het effect aanwezig is zullen dit effect ook hebben.
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_community_effect_lvl5.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_community_effect_lvl5.jpg|link=]]
|You will receive 50% more battle points for 2 weeks. This applies to all your cities.
+
|Je ontvangt 50% meer gevechtspunten voor twee weken.
Cities that are founded or conquered while the effect lasts will also benefit from this.
+
Steden die worden gesticht en veroverd wanneer het effect aanwezig is zullen dit effect ook hebben.
 
|}
 
|}
  
== Daily Ranking (Honor Points) ==
+
== Dagelijkse ranking (Eerpunten) ==
All players can compete against one another for most Honor Points earned on a daily basis. Every time you eliminate a Roman soldier, you earn between 2 and 20 Honor Points, and the ranking is based on these Honor Points.  
+
Alle spelers kunnen tegen elkaar strijden om de meeste eerpunten per dag. Elke keer als je een Romeinse soldaat vermoordt verdien je eerpunten variërend tussen 2 en 20 en de ranking is gebaseerd op deze eerpunten.
  
As soon as you receive your first Honor Points for a day, you will be listed in the daily ranking. The player ranked first at the end of the day will earn an award as well as a reward effect. Every day at 8pm the ranking gets evaluated and reset. The rewards get handed out as soon as the evaluation is finished.
+
Zodra je je eerste eerpunt verdient van een dag word je in de dagelijkse ranking geplaatst. De speler die op de eerste plaats eindigt verdient een award en een beloning. Elke dag om 20:00 uur wordt de ranking geëvalueerd en gereset. De beloningen worden uitgedeeld zodra de evaluatie voltooid is.  
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
| colspan="4" align="center" |  
 
| colspan="4" align="center" |  
Award: '''Master Assassin'''
+
Award: '''Meester huurmoordenaar'''
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_award_master_assassin.jpg|center]]
+
|[[File:Assassins_2015_award_master_assassin.jpg|center|link=]]
 
|}
 
|}
  
== List of Awards ==
+
== Lijst van awards ==
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!|Symbol
+
!|Symbool
!|Meaning
+
!|Betekenis
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_award_master_collector.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_award_master_collector.jpg|link=]]
|Award is given out to the first player on this world completing one of the collections.
+
|Award wordt toegekend aan de eerste speler op deze wereld die een van de collecties voltooid.
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_award_killed_cavalry.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_award_killed_cavalry.jpg|link=]]
|Award is granted when player shoots 10/25/55/90 cavalry targets.
+
|Award wordt toegekend wanneer een speler 10/25/55/90 cavalerie doelen neerschiet.  
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_award_killed_legionary.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_award_killed_legionary.jpg|link=]]
|Award is granted when player shoots 10/25/55/90 Legionary targets
+
|Award wordt toegekend wanneer een speler 10/25/55/90 legioenen doelen neerschiet.
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_award_killed_engineer.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_award_killed_engineer.jpg|link=]]
|Award is granted when player shoots 10/25/55/90 sapper targets
+
|Award wordt toegekend wanneer een speler 10/25/55/90 sappeur doelen neerschiet.
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_award_collection_rider.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_award_collection_rider.jpg|link=]]
|Award is granted when completing the cavalry collection
+
|Award wordt toegekend wanneer de cavalerie collectie compleet is.
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_award_collection_legionary.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_award_collection_legionary.jpg|link=]]
|Award is granted when completing the legionary collection
+
|Award wordt toegekend wanneer de legioenen collectie compleet is.
 
|-
 
|-
|[[File:Assassins_2015_award_collection_sapper.jpg]]
+
|[[File:Assassins_2015_award_collection_sapper.jpg|link=]]
|Award is granted when completing the sapper collection
+
|Award wordt toegekend wanneer de sappeur collectie compleet is.
 
|}
 
|}

Huidige versie van 1 feb 2018 om 13:36

Wiki logo assassins.png

Het nieuwe event "Spartaanse huurmoordenaars" is een vervolg op het vorige event "Commandant van Rome".

De Romaanse bezetter, Vespasianus, wiens troepen je bij zijn kasteel hebt bevochten, zoekt nu naar bloederige wraak. Hij is woedend over je eerste winst en laat zijn troepen landen op de Griekse kusten. Zijn enorme leger is onderweg naar jouw steden, maar er is hoop! De organisatie van Spartaanse huurmoordenaars offert hun service aan jou en andere heersers. Je zal samenwerken met alle spelers, de huurmoordenaars opdracht geven de Romeinse soldaten een voor een neer te schieten. Verdedig de Griekse eilanden en win grootse beloningen.

Je kiest zelf de targets die je elimineert met de pijlen van je huurmoordenaars. Je verdient gevechtstokens welke je kan inruilen voor machtige beloningen. Je ontvangt eerpunten voor je dagelijkse ranking en je ontgrendelt er ook de communitydoelen mee. De spelers in de top van de dagelijkse ranking ontvangen een exclusieve beloning na iedere dag. Om de communitydoelen te ontgrendelen moet iedereen op jouw wereld eerpunten verzamelen tijdens het event.

Het slagveld

Assassins 2015 main battlefield.jpg

De Romeinse cohorte die onderweg is naar jou stad is te zien op het slagveld. Hier kun je de drie verschillende typen van troepen zien welke hun leger bevatten. Verschillende soorten troepen hebben ook een verschillend soort symbool.

Symbool Betekenis
Assassins 2015 button cavalry.jpg Cavalerie
Assassins 2015 button legionary.jpg Legioenen
Assassins 2015 button sapper.jpg Sappeur

Je kan kiezen welke eenheid jouw huurmoordenaars vermoorden met hun boog om zo verschillende punten en buit te krijgen. Simpelweg: klik op het symbool van het doel dat je wilt vermoorden. Je ontvangt willekeurig eerpunten en gevechtstokens, variërend van 2 tot 20. Als extra kan je ook nog een speciale buit vinden. Iedere vijand die je neerschiet kost een pijl uit je pijlkoker.

Speciale buit

Elke keer als je een Romein vermoordt heb je de kans een speciale buit te vinden. Dit kan variëren van een extra pijl tot aan een trofee die deel is van een van de collecties. De pijl kan gebruikt worden om nog een vijand neer te schieten. De trofee die je krijgt is gebaseerd op het type vijand dat je vermoord.

Trofeecollecties

Assassins 2015 main collection.jpg

Er zijn drie trofeecollecties. Iedere collectie is opgebouwd uit 10 delen. Je kan deze trofeeën vinden door het vermoorden van Romeinse vijanden. Het voltooien van een collectie levert een beloning op met 8 unieke effecten en een speciale beloning voor iedere collectie. Er is een unieke beloning die wordt uitgedeeld aan de speler van iedere wereld die als eerste een van de collecties voltooid. (zie daarvoor de lijst van beloningen) Om een trofee te krijgen van een bepaalde collectie, vermoord een soldaat van het type eenheid dat overeenkomt met de collectie.

Trofee type Ontvangen trofee type
Assassins 2015 armor cavalry.jpg Cavalerie trofee
Assassins 2015 armor legionary.jpg Legioenen trofee
Assassins 2015 armor sapper.jpg Sappeur trofee

Nieuwe doelen en raakscherm

Je kan 15 gratis nieuwe doelen krijgen iedere dag rond middernacht of wanneer je alle vijanden op het veld hebt neergeschoten. Je kan ook de doelen vernieuwen door op de knop "nieuwe doelen" te klikken op het slagveld. Dit kost een paar gevechtstokens. Het gebruikmaken van deze knop is een tactische aanpak die op verschillende manieren voordelig kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld:

  • Gebruik de "nieuwe doelen" knop als je een specifieke collectie probeert te voltooien. Bijvoorbeeld als je de legioenenencollectie probeert te voltooien en alle legioenen op het slagveld vermoord hebt.
  • Je hebt alle vijanden met een hoge waarde vermoord op het slagveld en je wilt nog een kans op meer eerpunten of gevechtstokens.


Assassins 2015 main bottom UI.jpg

Het raakscherm toont de hoeveelheid gevechtstokens en eerpunten die worden ontvangen wanneer er een vijand wordt vermoord. De witte doodshoofden markeren welke puntenwaarden je al hebt ontvangen van het huidige slagveld. De gouden doodshoofden markeren de puntenwaarden van de laatste soldaat die je hebt vermoord.

Gevechtstokens en winkel

Assassins 2015 battle tokens.jpgGevechtstokens worden verdiend met het vermoorden van Romeinse soldaten. Voor iedere kill ontvang je gevechtstokens, variërend van 2 tot 20 stuks.

Assassins 2015 main shop.jpg

De winkel voor gevechtstokens laat je jouw verdiende gevechtstokens inruilen voor een aantal verschillende beloningen. Deze beloningen worden opgeslagen in je inventaris of je kan er voor kiezen ze direct te gebruiken. De kosten van deze beloningen zijn gebaseerd op het type van de spreuk.

Voor eenhedenenbeloningen worden de eenheden per uur bijgeschreven, houd er dus rekening mee dat je genoeg vrije inwoners nodig hebt!

Pijlen en pijlkoker

Pijlen worden gebruikt door jouw huurmoordenaars om Romeinse soldaten te vermoorden. Je kan een maximum van 10 pijlen in je pijlkoker houden. Je kan meer pijlen ontvangen op drie verschillende manieren:

  • Iedere dag om middernacht zal je pijlkoker gevuld worden tot 10 pijlen.
  • Je krijgt soms een pijl als speciale buit wanneer je een vijand vermoordt.
  • Je kan er voor kiezen om 5 pijlen te kopen met goud.


CommunityScore (Eerpunten)

Assassins 2015 main community bar.jpg

De communityscore komt overeen met de eerpunten verzameld door alle spelers op jouw wereld. Er zijn vijf communitydoelen waar naar kan worden gestreefd. Elk van deze communitydoelen draagt een unieke beloning met een lange duur met zich mee. Elke doel wordt weergegeven met zijn eigen symbool.

Let op, mocht er tijdens je vakantiemodus een communitydoel behaald worden bij het event, zal je de beloning niet krijgen!

Symbool Betekenis
Assassins 2015 community effect lvl1.jpg De grondstofproductie in alle steden wordt verhoogd met 60% voor 5 weken. Steden die worden gesticht en veroverd wanneer het effect aanwezig is zullen dit effect ook hebben.
Assassins 2015 community effect lvl2.jpg De constructie van gebouwen wordt in alle steden verlaagd met 60%.

Steden die worden gesticht en veroverd wanneer het effect aanwezig is zullen dit effect ook hebben.

Assassins 2015 community effect lvl3.jpg De rekruteringstijd van eenheden in alle steden wordt verlaagd met 60%.

Steden die worden gesticht en veroverd wanneer het effect aanwezig is zullen dit effect ook hebben.

Assassins 2015 community effect lvl4.jpg De gunstofproductie in alle steden wordt verhoogd met 60%.

Steden die worden gesticht en veroverd wanneer het effect aanwezig is zullen dit effect ook hebben.

Assassins 2015 community effect lvl5.jpg Je ontvangt 50% meer gevechtspunten voor twee weken.

Steden die worden gesticht en veroverd wanneer het effect aanwezig is zullen dit effect ook hebben.

Dagelijkse ranking (Eerpunten)

Alle spelers kunnen tegen elkaar strijden om de meeste eerpunten per dag. Elke keer als je een Romeinse soldaat vermoordt verdien je eerpunten variërend tussen 2 en 20 en de ranking is gebaseerd op deze eerpunten.

Zodra je je eerste eerpunt verdient van een dag word je in de dagelijkse ranking geplaatst. De speler die op de eerste plaats eindigt verdient een award en een beloning. Elke dag om 20:00 uur wordt de ranking geëvalueerd en gereset. De beloningen worden uitgedeeld zodra de evaluatie voltooid is.

Award: Meester huurmoordenaar

Assassins 2015 award master assassin.jpg

Lijst van awards

Symbool Betekenis
Assassins 2015 award master collector.jpg Award wordt toegekend aan de eerste speler op deze wereld die een van de collecties voltooid.
Assassins 2015 award killed cavalry.jpg Award wordt toegekend wanneer een speler 10/25/55/90 cavalerie doelen neerschiet.
Assassins 2015 award killed legionary.jpg Award wordt toegekend wanneer een speler 10/25/55/90 legioenen doelen neerschiet.
Assassins 2015 award killed engineer.jpg Award wordt toegekend wanneer een speler 10/25/55/90 sappeur doelen neerschiet.
Assassins 2015 award collection rider.jpg Award wordt toegekend wanneer de cavalerie collectie compleet is.
Assassins 2015 award collection legionary.jpg Award wordt toegekend wanneer de legioenen collectie compleet is.
Assassins 2015 award collection sapper.jpg Award wordt toegekend wanneer de sappeur collectie compleet is.