Uit Wiki Grepolis NL
Ga naar: navigatie, zoeken

In Grepolis zijn twee manieren waarop je een nieuwe stad kunt verkrijgen, stichten en overnemen. Van deze twee wordt overnemen als de meest efficiënte beschouwd, deze methode is echter wat ingewikkelder dan stichten. Er zijn twee methoden om een stad over te nemen: verovering en opstand. Sommige werelden werken met het veroveringssysteem; in andere moet je een opstand veroorzaken om een stad over te nemen. Deze pagina vertelt het een en ander over overnemen in het algemeen.


Overnemen

Een algemeen overzicht

Andere steden plunderen zorgt ervoor dat je stad groeit en evolueert. Maar om echt een machtig rijk te creëren heb je meer steden nodig, bij voorkeur ook op andere eilanden. Op deze pagina wordt duidelijk hoe je steden kunt overnemen en bij je rijk kunt voegen.

Voorwaarden

Voordat je een andere stad kunt overnemen, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen. Het gaat hierbij om gebouwen, eenheden en cultuurpunten

Gebouwen

Gebouw Minimale level Doel
Academie Academy Level 13 Benodigd om het kolonisatieschip te onderzoeken
Academie Academy Level 28 Benodigd om verovering te onderzoeken
Haven
Haven
Level 10 Benodigd om het kolonisatieschip te bouwen.

Eenheden

Om een stad over te nemen heb je een kolonisatieschip nodig. Deze eenheid kun je bouwen in de Haven en is beschikbaar zodra je deze hebt onderzocht en de haven ten minste level 10 heeft.

Eenheid Naam Kosten
Colony Ship Kolonisatieschip 10.000 Wood.png 10.000 Stone.png 10.000 Iron.png 170 Pop.png

Je dient ook voldoende troepen en schepen met je kolonisatieschip mee te sturen om voor een overwinning over zowel land als zee te bewerkstelligen.

Cultuur

Het laatste wat je nodig hebt om een stad over te nemen is voldoende cultuur punten (CP). Als je aan het spel begint heb je ruimte voor 2 steden, 1 van de 2 steden is in gebruik van je eerste stad, voor de tweede stad heb je dus geen extra cultuurpunten nodig. Vanaf de derde stad heb je extra cultuurpunten nodig. Deze verkrijg je onder andere door het geven van zegetochten en stadsfeesten (te vinden in de Agora)


De aanval

Zodra je een passend doel hebt gevonden, kan je overname beginnen.

Een overname zal er in eerste instantie hetzelfde uitzien als een normale aanval. Het is wat verwarrend dat alleen de knop 'normale aanval' te zien is, maar zodra je een kolonisatieschip meestuurt, zal Grepolis automatisch registreren dat het om een overname gaat. Om een overname te starten, moet zowel land- als zee-eenheden meegestuurd worden met je kolonisatieschip. Dit kolonisatieschip mag ook niet langer dan 48 uur varen naar zijn doel.

De meest belangrijke eenheid in je aanval is je kolonisatieschip. Het mag onder geen enkele omstandigheid vernietigd worden, anders wordt de overname afgebroken en zullen de overgebleven troepen zich terugtrekken. Het is daarom een goed idee om meerdere aanvallen te sturen om de verdediging van de tegenstander te verslaan, voordat de echte overname wordt gestart. In de laatste aanval voor de overname is het ook belangrijk verdedigende eenheden mee te sturen. Hierbij horen sowieso |biremen om zee-eenheden af te weren, en daarnaast genoeg verdedigende landeenheden om landeenheden van de vijand weg te houden van je stad. Uiteraard kun je altijd ondersteuning sturen vanuit andere steden: belangrijk is hier dat je deze troepen als ondersteuning stuurt, zodat zij de troepen kunnen helpen die de stad verdedigen. Mythische eenheden kunnen alleen ondersteunen als de aangevallen stad dezelfde god aanbidt als de stad waar ze vandaan komen.

De overname

Overname door belegering

Dit type overname is van toepassing op werelden met overnamesysteem 'belegering' en op Hyperborea voor het overnemen van spooksteden! Op werelden met het opstand-systeem moet je een opstand creeren voor het veroveren (zie volgende paragraaf)

Als je cultuurlevel hoog genoeg is kun je je troepen samen met een kolonisatieschip naar een vijandelijke stad sturen, om de troepen te verslaan die zich daar bevinden en de stad over te nemen.

Wanneer je echter aankomt, en zelfs wanneer je de harde kern van de verdediging van de stad hebt verslagen, zijn de inwoners niet heel erg fan van een nieuwe heerser. De basisdefensie van de stad kan nog steeds je kolonisatieschip verslaan. Om dit te voorkomen, stuur je voldoende land- en zee-eenheden mee zodat deze allebei nog overleven en in de belegerde stad blijven na de veroveringsaanval.

Je veroverende leger heeft tijd nodig om de inwoners van de stad ervan te overtuigen dat jij een betere heerser bent, zodat ze zich achter je scharen. Dit is de fase van belegering.

De duur van de belegering hangt af van de wereld. Vaak hangt het af van de wereldsnelheid, maar het kan ook onafhankelijk daarvan ingesteld worden. De exacte tijd per wereld is in onderstaande tabel te vinden. Door 'Democratie' te onderzoeken, verleng je de tijd die het kost om je stad over te nemen met 10%

Tijdens de belegeringsfase heeft de verdediger geen controle over te stad. Je troepen kunnen echter wel aangevallen worden, net als dat ze ondersteund kunnen worden. Je kunt binnenkomende aanvallen en ondersteuningen zien als je naar de stad gaat waarvandaan het kolonisatieschip werd gestuurd, en op het icoon klikt wat de belegering laat zien in 'troepenbewegingen'. Als je troepen de belegeringsfase overleven zonder (allen) te sterven, zal de stad van jou zijn.

Alle gebouwen en onderzochte technologieen zullen intact blijven, tenzij je ze vernietigd hebt met katapulten of goddelijke krachten.

Het kolonisatieschip zal vernietigd worden als de aanvallen ofwel alle landeenheden, ofwel alle zee-eenheden vernietigt, zonder daarbij al zijn eigen troepen te verliezen. Als dit gebeurt is je overname mislukt.

Overname door opstand

Dit type overname is van toepassing op werelden met overnamesysteem 'Opstand' (ook wel 'nieuw' genoemd) Op alle andere werelden neem je over door middel van belegering (zie hierboven)

In de academie onderzoek je 'overname'. Hierdoor kun je opstanden ontketenen in andere steden. Om een stad vervolgens over te nemen, dien je de volgende stappen uit te voeren. Als je een aanval verstuurt met 'opstand' en daarbij op z'n minst alle landeenheden van een stad verslaat, vragen de inwoners zich af of ze wel door de juiste heerser bestuurd worden. Het kost wat tijd om deze geruchten zich te laten verspreiden en de situatie escaleert. Daarom duurt het 12 uur na het ontketenen van een opstand, voordat deze ook daadwerkelijk begint.

Tijdens de opstand zijn de bewoners van de stad welwillend om jou te aanvaarden als hun nieuwe heerser. Je hebt immers met je succesvolle aanval bewezen dat je een betere bevelhebber bent dan hun huidige heerser. Daarom kun je de stad onmiddellijk overnemen als je een andere, succesvolle aanval uitvoert met een kolonisatieschip binnen de periode van opstand. Tijdens de opstand behoudt de huidige heerser wel de controle over de stad, kan hij troepen rekruteren en ondersteuning vragen. Deze dien jij volledig te vernietigen voordat je kolonisatieschip aanmeert, zowel land- als zee-eenheden

Om de zaken nog ingewikkelder te maken, heb je maar 12 uur nadat de opstand is gestart om het kolonisatieschip te laten aankomen. Zodra deze tijd verstreken is heeft de heerser de opstand succesvol in de kiem gesmoord!

Zowel de 12 uur voordat een opstand daadwerkelijk begint als de 12 uur totdat de opstand weer afgelopen is zijn onafhankelijk van de wereldsnelheid.

Er kunnen verschillende opstanden gaande zijn in 1 stad op hetzelfde tijdstip. Echter, alleen spelers die een opstand hebben gestart kunnen de stad overnemen. Je kunt dus geen stad overnemen die in opstand is gebracht door een andere speler, maar niet door jezelf!

Een speler kan geen nieuwe opstand starten in een stad waar hij in de afgelopen 24 uur al een opstand heeft veroorzaakt. Het verlengen van de opstand is dus niet mogelijk.

Spooksteden op opstandwerelden

Uiteraard kun je ook spooksteden overnemen op werelden met het opstandsysteem. Maar omdat er geen heerser is om een opstand tegen te beginnen, is het ontketenen van een opstand niet nodig. Alles wat je moet doen is een kolonisatieschip sturen met troepen om de stad in je rijk op te nemen. Als het schip de aankomst overleeft, is de stad (mits je aan de cultuureisen voldoet) direct van jou. In de stad waarvandaan je kolonisatieschip verzonden wordt, hoef je niet perse 'verovering' te hebben onderzocht.

Ben je overgenomen?

Ze hebben alles van je overgenomen? Wees niet bang, bij Grepolis betekent dat geen einde. Als je stad door je vijand overgenomen is, krijg je meteen de mogelijkheid, van begin af aan een nieuwe stad op te bouwen en al de fouten te vermijden, die je bij de vorige poging gemaakt hebt. Natuurlijk weten we, dat je bij een nieuwe start van een stad achterstand hebt ten opzichte van oudere steden. Dat verschil werken we weg door je nieuwe stad op een eiland te plaatsen waar je buren een gelijkwaardig spellevel hebben zoals jij. Je nieuwe begin geeft ook een grote kans, met alles wat je van je vorige poging weet, deze keer veel machtiger te worden dan eerst. Je zal echter wel, net zoals je buren, van het begin af aan moeten beginnen. Je gevechtspunten zullen dan ook worden gereset.