Uit Wiki Grepolis NL
Ga naar: navigatie, zoeken

Bedoelde u: Wereld Athene?

Zeus frame.png

Zeus

God van de hemel en oppergod

Athene frame.png

Athene

Godin van de wijsheid

Hera frame.png

Hera

Godin van het huwelijk

Poseidon frame.png

Poseidon

God van de zeeën en oceanen

Hades frame.png

Hades

God van de onderwereld

Artemis frame.png

Artemis

Godin van de jacht

· Athene ·
Athene Ze is de dochter van Zeus de onoverwinnelijke. Zelfs als er een machtig leger aan de stadspoorten klopt dat de aarde onder haar voeten doet trillen, staat Athene de krijgers dapper bij om er een strakke en ondoordringbare eenheid van te maken.
· Goddelijke krachten ·
Beschermvrouwe

Gunst 60
In te zetten op elke stad.
Beschermvrouwe:

De gekozen stad ontvangt 5 willekeurige eenheden.
Dappere krijgers beantwoorden de roep en snellen de stad van de beschermvrouwe in
Wijsheid

Gunst 140
In te zetten op elke aanval
Wijsheid:

Je krijgt een spionagerapport over de aanvallende troepen
Er circelt een uil boven de vijandelijke troepen, die rapport uitbrengt over hun kracht

Met deze kracht kan je enkel de aanvallende troepen zien; je kan niet ontdekken welke verdediging je aanvallende troepen opwacht.

Deze spreuk is een passieve spreuk en kan meerdere keren worden ingezet, totdat een actieve spreuk wordt ingezet.

Stadsbescherming

Gunst 130
In te zetten op elke stad.
Stadsbescherming:

De stad kan 12 uur lang niet door gunsten beïnvloed worden.

Athene spreidt haar schild uit over de stad.

Dit geldt voor de werelden op snelheid 1 (Alpha, Eta, Hyperborea). Deel voor de andere werelden de duur door de snelheid. De spreuken die al op de stad waren ingezet voordat je deze spreuk inzet, blijven gewoon geldig.

Heroïsche kracht

Gunst 140
In te zetten op elke aanval
Heroïsche kracht:

Landeenheden worden in het volgende gevecht 10% sterker.

De soldaten raken vervuld door kracht en moed. Ze rennen dapper en onder luid geschreeuw naar de vijand.

Dit is een actieve spreuk en werkt op lange termijn. Wanneer deze kracht wordt geactiveerd, zijn geen andere spreuken meer mogelijk op deze aanval.

· Mythische eenheden ·
Centaur:

Centaur
Een centaur is een krijger met het onderlichaam van een paard. Een centaur galoppeert snel langs de vijand en schiet nauwkeurig pijlen af, om daarna met dezelfde snelheid weer te verdwijnen. Centaurs zijn bijzonder goed bestand tegen steekwapens.
Pegasus:

Pegasus
Een pegasus is een gevleugeld paard dat tijdens uitzichtloze veldslagen uit de hemel stort om de stad te helpen. Hij is bijzonder goed bestand tegen slagwapens. Pegasi kunnen zonder transportschepen naar andere eilanden vliegen.
Godsgezant:

Manticore
Soms wordt een krijger door de goden uitverkoren en gezegend. Vanaf dat moment vertegenwoordigen zijn wapens de wil van de goden.