Uit Wiki Grepolis NL
Ga naar: navigatie, zoeken


Zeus frame.png

Zeus

God van de hemel en oppergod

Athene frame.png

Athene

Godin van de wijsheid

Hera frame.png

Hera

Godin van het huwelijk

Poseidon frame.png

Poseidon

God van de zeeën en oceanen

Hades frame.png

Hades

God van de onderwereld

Artemis frame.png

Artemis

Godin van de jacht

· Hera ·
Hera Hera is de godin van de familie. Ze is de vrouw van Zeus. Hera is aardig, geeft de inwoners kracht en moed, versterkt huwelijken en geeft de rillende boeren warmte op koude winterdagen.
· Goddelijke krachten ·
Bruiloft

Gunst 30
In te zetten op elke stad.
Bruiloft:

De stad krijgt 200 hout, 200 steen en 200 zilverstukken.
Er komen edelmannen uit alle omliggende landen om de stad en de bruid, de dochter van de koning, geschenken te brengen
Tevredenheid

Gunst 120
In te zetten op elke stad.
Tevredenheid:

Verhoogt de basisproductie van hout, steen en zilver met 50% voor 12* uur.
's Nachts omhult Hera de drukke arbeiders met een warme sluier, en tijdens de hitte overdag zorgt ze voor verkwikkende verkoeling.

Dit geldt voor de werelden op snelheid 1 (Alpha, Eta, Hyperborea). Deel voor de andere werelden de duur door de snelheid.

Bevolkingsgroei

Gunst 80
In te zetten op elke stad.
Bevolkingsgroei:

In de kazerne zullen alle rekruteringen, waarvoor in de komende 12 uur opdracht wordt gegeven, 100% sneller zijn.

Er is een nieuwe krijger geboren. Hera is deze stad gunstig gezind.

Dit geldt voor de werelden op snelheid 1 (Alpha, Eta, Hyperborea). Deel voor de andere werelden de duur door de snelheid.

Deze spreuk geldt niet voor de troepen die al in de bouwwachtrij van de kazerne waren ingegeven, wanneer je de spreuk inzet.

Heimwee

Gunst 140
In te zetten op elke aanval
Heimwee:

De aanvallende marine- en landeenheden krijgen 10% minder kracht.

De trotse krijgers krijgen heimwee; hun hart gaat niet langer uit naar de strijd, maar naar hun familie thuis.

Dit is een actieve spreuk en werkt op lange termijn.

· Mythische eenheden ·
Harpij:

Harpij
Volgens veel boeren storten er op stormachtige dagen soms wezens uit de lucht die half vogel en half vrouw zijn. Ze grijpen hun prooi in een oogwenk, om met dezelfde snelheid weer te verdwijnen. Harpijen kunnen zonder transportschepen naar andere eilanden vliegen.
Medusa:

Medusa
Elke krijger die naar de ogen van Medusa kijkt, voelt zijn armen en benen stijf worden, hoe onverschrokken hij ook is. Daarna verbrijzelt het slangenwezen het standbeeld van de versteende strijder.
Godsgezant:

Manticore
Soms wordt een krijger door de goden uitverkoren en gezegend. Vanaf dat moment vertegenwoordigen zijn wapens de wil van de goden.