Uit Wiki Grepolis NL
Ga naar: navigatie, zoeken


Zeus frame.png

Zeus
God van de hemel

Poseidon frame.png

Poseidon
God van de zee

Athene frame.png

Athene
Godin van de wijsheid

Hera frame.png

Hera
Godin van het huwelijk

Hades frame.png

Hades
God van de onderwereld

Artemis frame.png

Artemis
Godin van de jacht

Aphrodite frame.png

Aphrodite
Godin van de liefde

Ares frame.png

Ares
God van de oorlog

· Zeus ·
Zeus Zeus, heerser van hemel en aarde, is de machtigste god.

Zelfs het begin van zijn heerschappij was bloederig: hij verkreeg de troon van de Olympus door zijn eigen vader Kronos te vermoorden. Ook nu vlamt zijn woede soms nog op; zijn fonkelende bliksem legt hele bouwwerken in de as.

· Goddelijke krachten ·
Goddelijk teken

Gunst 50
In te zetten op elke stad.
Goddelijk teken:

De geselecteerde stad krijgt een strijdwagen.
Er breekt een straal van licht door de wolken en er daalt een strijdwagen neer in de stad.
Schicht

Gunst 200
In te zetten op elke stad.
Schicht:

Brengt schade toe aan een willekeurig gebouw in de stad.
Er verschijnen duistere wolken boven de stad en er slaat een donderende bliksem in die slechts een beschadigd gebouw achterlaat.

Deze spreuk kan pas 2 uur na een vorige Schicht of Aardbeving worden ingezet.

Gunstige wind

Gunst 250
In te zetten op elke aanval
Gunstige wind:

De aanvallende marine krijgt 10% meer kracht.

De stem van Zeus echoot door de lucht, de wind zet de zeilen op de schepen strak en de pijlen en schichten gonzen met precisie naar de vijand.

Dit is een actieve spreuk en werkt op lange termijn. Wanneer deze kracht wordt geactiveerd, zijn geen andere spreuken meer mogelijk op deze aanval.

Zeus' razernij

Gunst 300
In te zetten op elke aanval
Zeus' razernij:

Vernietigt 10-30% van de aanvallende landeenheden.

Zeus verscheurt de lucht met bliksemschichten en werpt de soldaten door de lucht; sommigen klampen zich vast aan bomen, anderen worden verzwolgen door de hemel.

Deze spreuk is een passieve spreuk en kan meerdere keren worden ingezet, totdat een actieve spreuk wordt ingezet.

· Mythische eenheden ·
Minotaurus:

Minotaurus
Minotaurussen zijn enorme monsters, half mens, half stier. Hun krachtige bijlslagen breken elk schild. Door hun enorme kracht zijn ze moeilijk te overwinnen. De eerste Minotaurus komt van Kreta uit een doolhof dat uitgevonden is door Daidalos. Theseus heeft deze Minotaurus later vermoord. De Minotaurus is voortgekomen uit een prachtige stier en Pasiphaë, de vrouw van de koning van Kreta.
Manticore:

Manticore
Manticoren hebben de kop van een leeuw, de vleugels van een draak en de staart van een schorpioen. Ze storten uit de hemel, grijpen hun prooi met hun klauwen of steken hun prooi dood met hun enorme gifstekel. Manticoren kunnen zonder transportschepen naar andere eilanden vliegen.
Godsgezant:

Manticore
Soms wordt een krijger door de goden uitverkoren en gezegend. Vanaf dat moment vertegenwoordigen zijn wapens de wil van de goden.